• อัลบั้ม วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559
  3   1  
  1 ส.ค. 59 | 09:08

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าปราชญ์เมืองฟุกุโอกะ
  39   2  
  25 มี.ค. 57 | 06:15

 • สนก้างปลา
  3  
  14 ส.ค. 56 | 21:01

 • ดอกไม้ ปลายหนาว
  5  
  30 เม.ย. 56 | 16:45

 • ดอกหญ้า
  5  
  28 เม.ย. 56 | 09:49

 • ผีเสืื้อและดอกไม้
  11   9  
  28 ส.ค. 55 | 23:20

 • โทงเทง
  6   13  
  29 เม.ย. 55 | 21:09

 • พ ว ง ช ม พู
  14   16  
  29 เม.ย. 55 | 20:54

 • กุหลาบแสง
  1   8  
  14 ก.พ. 55 | 09:05

 • ชมดอกไม้
  27   10  
  8 ม.ค. 55 | 20:02

 • ฤดู
  14   5  
  25 ธ.ค. 54 | 18:24

 • ดอกไม้เหลืองบานถวายในหลวง
  9   22  
  5 ธ.ค. 54 | 18:53

 • ดอกต้นลิ้นมังกรใบยาว
  8   8  
  27 พ.ย. 54 | 22:11

 • รางจืด
  7   16  
  7 ก.ย. 54 | 21:07

 • ทำหน้ามึน
  7   28  
  16 ส.ค. 54 | 13:55

 • พฤกษา
  26   34  
  12 ส.ค. 54 | 21:12

 • ไมยราบ
  24   26  
  7 ส.ค. 54 | 21:44

 • ดอกหญ้าขึ้นโต๊ะ
  2   9  
  20 ก.ค. 54 | 19:43

 • อ่อนน้อม
  10   6  
  15 ก.ค. 54 | 21:32

 • เข้าหน้าฝน
  9   14  
  2 ก.ค. 54 | 20:05

 • สิ่งเล็กๆ
  8   20  
  19 มิ.ย. 54 | 14:05

 • ในวันฝนพรำ
  12   27  
  4 มิ.ย. 54 | 18:19

 • รอมานาน
  2   8  
  21 พ.ค. 54 | 12:54

 • ดอกไม้สีโปรด
  17   37  
  13 มี.ค. 54 | 20:07

 • ดอกละมุดสีดา
  17   28  
  13 มี.ค. 54 | 14:47

 • กลิ่นหอมอ่อน ๆ
  7   20  
  27 ก.พ. 54 | 12:32

 • ฟื้น
  12   10  
  19 ธ.ค. 53 | 11:00

 • โบตั๋นแคระ
  16   4  
  11 ธ.ค. 53 | 16:27

 • กุหลาบ
  10   3  
  23 ก.ย. 53 | 20:07

 • การบ้านต้นไม้
  22   19  
  17 ก.ย. 53 | 14:06