εїз เม้ง 明 Meng foto hobby ถ่ายรูปวันละนิด จิตแจ่มใส


บึงสีไฟเป็นบึงเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร เดิมมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 18,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ 4 ตำบล คือ ตำบลท่าหลวง ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า สภาพปัจจุบันหลังจากมีการสร้างเขื่อนสิริกิตส์ปิดกั้นแม่น้ำน่านทำให้มีน้ำ น้อยลง น้ำแม่น้ำที่เคยไไหลเข้าสู่บึงสีไฟในฤดูฝนก็หมดไป จึงทำให้บึงสีไฟมีน้ำน้อยลงไปมาก พื้นที่รอบๆบึงสีไฟจึงถูกบุกรุกเป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ.2521 กรมประมงได้ทำการบูรณะบึงสีไฟโดยการสร้างคันดินขึ้นโดยรอบ เพื่อป้องกันการบุกรุก ต่อมาได้มีการรังวัดปักแนวเขต และออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 โดยกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดูแลรักษามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5,390 ไร่เศษ สภาพโดยทั่วไป บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญ แต่เนื่องจากมีน้ำน้อยและมีวัชพืช เช่น อ้อ แขม บอน ผักตบชวาและบัว ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป จึงทำให้บึงตื้นเขินเร็วขึ้นในปี พ.ศ. 2530 กรมประมงได้ทำการกำจัดวัชพืชในบึงสีไฟไปประมาณ 3,500 ไร่ หรือประมาณ 65% ของพื้นที่ปัจจุบัน ความลึกเฉลี่ยของบึงสีไฟประมาณ 1.50 – 2 เมตร พื้นที่ผิวดินบริเวณก้นบึงเต็มไปด้วยซากพืชเน่าเปื่อยทับถมกันจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูงผลผลิตปลาน้ำจืดประมาณปีละ 180 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร การประมงเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาที่สำคัญของบึงสีไฟ คือปัญหาเรื่องวัชพืชและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง หลังจากที่กรมประมงได้จัด ตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตรขึ้นในปี พ.ศ. 2521 แล้วได้ทำการกำจัดวัชพืชในบึงสีไฟมาโดยตลอด โดยทั้งกำลังคนและเครื่องจักร ซึ่งนับว่าได้ผลดีมากสามารถกำจัดวัชพืชประเภทลอยน้ำได้เกือบทั้งหมด เฉพาะส่วนที่มีรากติดดินในที่ตื้นซึ่งยังคงมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเกิดขึ้นมาทดแทนในอัตราที่รวดเร็ว เช่นกัน เนื่องจากบึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในสภาพตื้นเขินมีวัชพืชอยู่ทั่วไป กรมประมงและจังหวัดพิจิตร จึงได้ทำโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งการประมงที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดพิจิตรทั้งในโครงการขุดลอกนำเอาน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่บึงสีไฟ เพื่อเพิ่มระดับน้ำและป้องกันการขาดน้ำในฤดูแล้ง และขุดลอกบึงให้ลึกกว่าเดิม โดยใช้เครื่องจักรกลขนาดหนักหากโครงการต่าง ๆ นี้แล้วเสร็จบึงสีไฟจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีศักยภาพทางด้านการประมงเพิ่มขึ้นปัจจุบันบึงสีไฟเป็นบึงน้ำจืดที่มีน้ำ กักเก็บตลอดปี มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5-2.0 เมตร บริเวณก้นบึงเต็มไปด้วยซากพืชเน่าเปื่อยทับถมกัน จากวิวัฒนาการทางธรรมชาติของแหล่งน้ำ ทำให้ระบบนิเวศน์ของบึงมีความสลับซับซ้อน และมีคุณค่าทางธรรมชาติด้วย คุณค่าและความสำคัญของบึงสีไฟ 1. ด้านชนิดและปริมาณปลา จากการสำรวจของกรมประมงปี พ.ศ. 2533 พบว่าปลาที่พบในบึงสีไฟทั้งสิ้น 47 ชนิด เป็นพันธุ์ปลาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ปล่อยอีก 22 ชนิด ปริมาณปลาที่พบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 12.28 กิโลกรัม/ปี โดยมีพันธุ์ปลาที่พบมากที่สุดคือ ปลายี่สกเทศ จากการศึกษาของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2537 พบปลาทั้งสิ้น 12 ครอบครัว จำนวน 21 ชนิด ปลาที่ปล่อยเพิ่มคือ ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล และปลายี่สกเทศ ปลาที่สำรวจไม่พบในปี พ.ศ.2537 และ 2538 มีปลาสร้อยลูกกล้วยและปลาพรมหัวเหม็น เป็นต้น 2. ด้านพันธุ์ไม้น้ำ ( Aquatic Plant ) จากการสำรวจของคณะศึกษาพบว่า บึงสีไฟมีพันธุ์ไม้น้ำ 47 ชนิด ประกอบ พวกที่ลอยน้ำ ( Floating Type ) 7 ชนิด ได้แก่ ผักเป็ดไทย และผักตบชวา พวกที่พ้นน้ำ ( Emerged Type ) 32 ชนิด ได้แก่ อ้อ กก และพวกที่อยู่พื้นน้ำ ( Open Type ) อีก 4 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายหางม้า และสาหร่ายหางกระรอก เป็นต้น 3. ด้านอาหารธรรมชาติชนิด แพลงก์ตอน ที่พบมากได้แก่ Closteriopsis sp. ,Scnedesmus sp.,Euglena sp.,และ Rotifer sp., ส่วนสัตว์หน้าดินที่พบมาก ได้แก่ Chironomus sp.,Pristina sp.,Branchium sp., และตัวอ่อนของแมลง (larva) ใน Order Diptera 4. ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยของนก บึงสีไฟมีสภาพของระบบนิเวศน์ซับซ้อน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆ จึงมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยพักพิงของนกต่างๆซึ่งมีทั้งนกในท้องถิ่นและนกอพยพ จากการสำรวจในเบื้องต้นของคณะผู้ศึกษาพบนกจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ชนิด http://www.fisheries.go.th/if-phichit/BUNG1.HTMแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • intawa

  น่าไปเดิน

  โพสเมื่อ 5 ก.ค. 51 เวลา 20:13
 • intawa

  ถ่ายๆรูปไปมีของจริงโผล่มาบ้างอะป่าวนะ

  โพสเมื่อ 5 ก.ค. 51 เวลา 20:12
 • intawa

  ตัวเบ้งงเลย

  โพสเมื่อ 5 ก.ค. 51 เวลา 20:12
 • diwadi

  นอนถ่ายเหรอ นกยังงง งงเลย

  โพสเมื่อ 3 ก.ค. 51 เวลา 23:05
 • diwadi

  ขนาดรูปปั้นยังหวั่นๆเลย ปรึ้อ

  โพสเมื่อ 3 ก.ค. 51 เวลา 23:05
 • diwadi

  ตัวใหญ่เจรงๆ

  โพสเมื่อ 3 ก.ค. 51 เวลา 23:04
 • nguaklom

  อิ อิ นั่นสิ

  กำลังจะมีแข่งเรือยาวแล้วรึนั่น

  โพสเมื่อ 2 ก.ค. 51 เวลา 20:19
 • amesan

  ที่นี่ไปแล้วต้องไปให้อาหารปลาค่ะ ปลาเยอะดีจริง ๆ ^___^

  โพสเมื่อ 2 ก.ค. 51 เวลา 05:39
 • amesan

  บ้านย่าอยู่ที่นั่น ไม่ได้กลับไปนาน เห็นแล้วคิดถึงเลยค่ะ ..

  โพสเมื่อ 2 ก.ค. 51 เวลา 05:37

บึงสีไฟ
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 2 กรกฏาคม 2551
เวลา 16:49
เข้าชม 1,974 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/avbdP0